Nasi ludzie

Nasi ludzie są sercem naszej firmy. Wspieramy kulturę szacunku, rozwoju i współpracy. Dbamy o to, by każdy członek zespołu był należycie doceniony. Poświęcenie i umiejętności pracowników są podstawą naszego sukcesu i wyjątkowej jakości usług, które świadczymy naszym klientom.


Nasza kultura

Kultura HOPI Logistics opiera się na uczciwości, innowacyjności i pracy zespołowej. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy otwarte środowisko, w którym pomysły kwitną, a różnorodność jest celebrowana. Nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i zrównoważony rozwój są obecne w każdym aspekcie naszej pracy, co sprawia, że nie tylko spełniamy standardy branżowe i oczekiwania klientów, ale nawet znacznie je przekraczamy.
Kultura doskonałości i odpowiedzialności jest tym, co nas wyróżnia i napędza nasz rozwój.

Jesteśmy przede wszystkim ludźmi

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza siła tkwi w człowieczeństwie. Priorytetem jest dla nas dobre samopoczucie, godność i rozwój osobisty każdego członka naszego zespołu. To zorientowanie na człowieka przekłada się na sposób, w jaki tworzymy relacje z klientami, partnerami i społecznością. Rozumiemy, że znaczące relacje i etyczne praktyki są podstawą zrównoważonego biznesu, i staramy się przestrzegać tych wartości we wszystkich przedsięwzięciach.

Nasze wartości

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nieustannie posuwam do przodu siebie i firmę.

Jesteśmy zespołem pełnym innowacyjnych i aktywnych osób poszukujących nowych możliwości i myślących nieszablonowo. Stale się rozwijamy i wspólnie pracujemy nad zrównoważonymi rozwiązaniami.

Zawsze staramy się nieustannie rozrastać i doskonalić. Każdy z nas koncentruje się na własnym rozwoju osobistym, ponieważ wiemy, że najlepsza wersja nas samych przynosi sukces nie tylko poszczególnym osobom, ale także całemu zespołowi HOPI.

David Piškanin i postrzeganie przez firmę przedsiębiorczości

OTWARTOŚĆ NA INFORMACJĘ ZWROTNĄ

Potrafię pracować z informacjami zwrotnymi, przekazywać je innym i reagować na nie.

JKładziemy duży nacisk na otwartość na informację zwrotną. Doceniamy i aktywnie poszukujemy informacji zwrotnych od naszych pracowników, klientów i innych osób zainteresowanych. Postrzegamy je jako cenne narzędzie, niezbędne do ulepszania naszych procesów i usług.

Otwartość na informację zwrotną jest jedną z naszych podstawowych wartości korporacyjnych, którą promujemy poprzez regularne spotkania, ankiety i możliwości bezpośredniego dialogu. Chcemy stale uczyć się i rozwijać, a informacje zwrotne są integralną częścią tego procesu.

Jiří Mlích i postrzeganie przez firmę informacji zwrotnej

CELOWOŚĆ

Wiem, dlaczego to robię, i ma to dla mnie sens.

To my sprawiamy, że współczesny świat jest taki, jaki jest. Nasza działalność dotyczy obszarów, które są niezbędne dla funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa i przynoszą korzyści wszystkim jego członkom. We wszystkich działaniach usilnie staramy się znaleźć skuteczne i zrównoważone rozwiązania.

Zwracamy szczególną uwagę na naszych klientów, pracowników, poszczególne osoby i zespoły oraz aktywnie uczestniczymy w projektach, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Razem tworzymy znaczącą i odpowiedzialną przyszłość, która wykracza poza granice biznesu.

Petr Novák i postrzeganie przez firmę celowości

ZAUFANIE

Współtworzę godne zaufania środowisko i produkty, które wszyscy kochamy.

Na każdym kroku dążymy do stworzenia środowiska, w którym nasi klienci nie tylko korzystają z naszych usług i produktów, ale także w pełni im ufają i czują się z nimi świetnie. Pragniemy, aby nasza spółka nie była zwykłą firmą, ale rozpoznawalną i kochaną marką, która porywa serca i umysły wszystkich, którzy nas spotykają.

Kładziemy duży nacisk na jakość naszych produktów. Staramy się dbać o naszych pracowników i klientów, by wiedzieli, że są dla nas ważni. Zachęcamy do pracy zespołowej i otwartej komunikacji w firmie.

Martin Piškanin i postrzeganie przez firmę zaufania

Kobiety w HOPI

W HOPI Logistics dążymy do zapewnienia równości płci i równych szans dla wszystkich. Kobiety w naszej organizacji mają taką samą przestrzeń i możliwości jak ich koledzy, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie zrównoważonego i integracyjnego miejsca pracy. Wierzymy we wzmacnianie pozycji kobiet na wszystkich szczeblach, doceniamy ich nieoceniony wkład w nasz sukces i wspieramy środowisko, w którym każdy może się rozwijać.

Aktywnie współpracujemy z Business & Professional Women i innymi organizacjami, by nieustannie promować sprawiedliwość i równość.