Naši lidé

Naši lidé jsou srdcem naší firmy. Podporujeme kulturu respektu, růstu a spolupráce. A zajišťujeme, aby se každému členovi týmu dostalo odpovídajícího ocenění. Nasazení a dovednosti našich zaměstnanců jsou základem našeho úspěchu a výjimečných služeb, které poskytujeme našim klientům.


Naše kultura

Kultura společnosti HOPI Logistics je postavena na základech integrity, inovací a týmové práce. Jsme hrdí na to, že vytváříme inkluzivní prostředí, kde se daří nápadům a kde se oslavuje rozmanitost. Náš závazek k neustálému zlepšování a udržitelnosti je zakořeněn v každém aspektu naší práce, což nás vede k tomu, abychom nejen splňovali, ale i překonávali oborové standardy a očekávání klientů.

Tato kultura dokonalosti a odpovědnosti nás odlišuje a podporuje náš růst.

Především jsme lidské bytosti.

Pevně věříme, že naše síla spočívá v naší lidskosti. Prioritou je pro nás blaho, důstojnost a osobní rozvoj každého člena našeho týmu. Tento lidsky orientovaný přístup se vztahuje i na způsob, jakým komunikujeme s klienty, partnery a komunitou. Chápeme, že smysluplné vazby a etické postupy jsou základem udržitelného podnikání, a snažíme se tyto hodnoty dodržovat ve všech našich aktivitách.

Naše hodnoty

PODNIKAVOST

Neustále posouvám sebe i firmu.

Jsme tým plný inovativních a aktivních lidí, kteří hledají nové příležitosti a přemýšlí mimo zaběhnuté mantinely. Neustále se rozvíjíme a společně pracujeme na dlouhodobě udržitelných řešeních. Stále se posouváme vpřed, abychom neustále rostli a zdokonalovali se. Každý z nás se zaměřuje na svůj osobní růst a rozvoj, protože víme, že naše nejlepší verze přináší úspěch nejen jednotlivcům, ale i celému týmu HOPI.

David Piškanin o podnikavosti

OTEVŘENOST ZPĚTNÉ VAZBĚ

Umím pracovat se zpětnou vazbou, dávat ji druhým a reagovat na ni.

Klademe velký důraz na otevřenost zpětné vazbě. Vítáme a aktivně vyhledáváme zpětnou vazbu od našich zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Bereme ji jako cenný nástroj pro zlepšování našich procesů a služeb. Otevřenost zpětné vazbě je jednou z našich hlavních firemních hodnot, kterou podporujeme prostřednictvím pravidelných setkání, anket a možnosti přímého dialogu. Chceme se neustále učit a růst, a zpětná vazba je nedílnou součástí tohoto procesu.

Jiří Mlích a otevřenost zpětné vazbě

SMYSLUPLNOST

Vím, proč to dělám, a dává mi to smysl.

Děláme moderní svět tím, čím je. Naše podnikání se pohybuje v oblastech, které jsou nezbytné pro fungování současné společnosti a přinášejí prospěch všem jejím členům. Snažíme se najít efektivní a udržitelná řešení ve všech našich aktivitách.

Věnujeme zvláštní pozornost našim zákazníkům, zaměstnancům, jednotlivcům i týmům, a také jsme aktivní v projektech, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a společnost jako celek. Společně tvoříme smysluplnou a zodpovědnou budoucnost, která přesahuje hranice podnikání.

Petr Novák a smysluplnost

DŮVĚRA

Spoluvytvářím důvěryhodné prostředí a produkty, které máme všichni rádi.

Při každém kroku se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém naši zákazníci nejenže využívají naše služby a produkty, ale také jim plně důvěřují a cítí se skvěle. Chceme, aby naše společnost byla nejen obyčejnou firmou, ale i skutečným lovebrandem, který si získává srdce a mysl všech, kdo s námi přicházejí do styku.

Klademe velký důraz na kvalitu našich výrobků. Snažíme se projevovat péči o naše zaměstnance i zákazníky, aby věděli, že jsou pro nás důležití. Podporujeme týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci ve firmě.

Martin Piškanin a důvěra

Ženy v HOPI

Ve společnosti HOPI Logistics se zavazujeme k zajištění rovnosti žen a mužů a k poskytování rovných příležitostí pro všechny. Ženy v naší organizaci dostávají stejný prostor a příležitosti jako jejich mužské protějšky, což odráží naše odhodlání vytvářet vyvážené a inkluzivní pracoviště. Věříme v posílení postavení žen na všech úrovních, uznáváme jejich neocenitelný přínos k našemu úspěchu a podporujeme prostředí, kde se může dařit všem. Aktivně spolupracujeme s Business & Professional Women a dalšími organizacemi na aktivní podpoře spravedlnosti a rovnosti.

Staň se součástí rodiny HOPI