Naši ľudia

Naši ľudia sú srdcom našej firmy. Podporujeme kultúru rešpektu, rastu a spolupráce a zaisťujeme, aby každý člen tímu mal možnosť a bol oceňovaný. Ich nasadenie a zručnosti sú základom nášho úspechu a výnimočných služieb, ktoré poskytujeme našim klientom.


Naša kultúra

Kultúra spoločnosti HOPI Logistics je postavená na základoch integrity, inovácií a tímovej práce. Sme hrdí na to, že vytvárame inkluzívne prostredie, kde sa darí nápadom a kde sa oslavuje rozmanitosť. Náš záväzok k neustálemu zlepšovaniu a udržateľnosti je zakorenený v každom aspekte našej práce, čo nás vedie k tomu, aby sme nielen spĺňali, ale aj prekonávali odborové štandardy a očakávania klientov.
Táto kultúra dokonalosti a zodpovednosti nás odlišuje a podporuje náš rast.

Predovšetkým sme ľudské bytosti.

Pevne veríme, že naša sila spočíva v našej ľudskosti. Prioritou je pre nás blaho, dôstojnosť a osobný rozvoj každého člena nášho tímu. Tento ľudsky orientovaný prístup sa vzťahuje aj na spôsob, akým komunikujeme s klientmi, partnermi a komunitou. Chápeme, že zmysluplné väzby a etické postupy sú základom udržateľného podnikania, a snažíme sa tieto hodnoty dodržiavať vo všetkých našich aktivitách.

Naše hodnoty

PODNIKAVOSŤ

Neustále posúvam seba aj spoločnosť. 

Sme tím plný inovatívnych a aktívnych ľudí, ktorí hľadajú nové príležitosti a myslia mimo rámca. Neustále vyvíjame a pracujeme spoločne na udržateľných riešeniach.

Vždy sa snažíme neustále rásť a zlepšovať sa. Každý z nás sa zameriava na svoj osobný rast a rozvoj, pretože vieme, že najlepšia verzia nás samých prináša úspech nielen jednotlivcom, ale celému tímu HOPI.

David Piškanin a pohľad spoločnosti na podnikanie

OTVORENOSŤ SPÄTNEJ VÄZBE

Dokážem pracovať so spätnou väzbou, dať ju ostatným a reagovať na ňu.

Veľký dôraz kladieme na otvorenosť voči spätnej väzbe. Vítame a aktívne vyhľadávame spätnú väzbu od našich zamestnancov, zákazníkov a iných zainteresovaných strán. Vnímame to ako cenný nástroj na zlepšovanie našich procesov a služieb.

Otvorenosť spätnej väzbe je jednou z našich základných firemných hodnôt, ktoré podporujeme prostredníctvom pravidelných stretnutí, prieskumov a príležitostí na priamy dialóg. Chceme sa neustále vzdelávať a rásť a spätná väzba je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu.

Jiří Mlích a pohľad spoločnosti na kultúru spätnej väzby

ZMYSLUPLNOSŤ

I know why I do it, and it makes sense to me.

We are the ones who make the modern world what it is today. Our business is in areas that are essential to the functioning of today's society and benefit all its members. We try hard to find effective and sustainable solutions in all our activities.

We pay special attention to our customers, employees, individuals, and teams, and are active in projects that have a positive impact on the environment and society. Together, we are creating a meaningful and responsible future that goes beyond business.

Petr Novák and the company's view on purpose

DŮVĚRA

I co-create a trustworthy environment and products that we all love.

Every step of the way, we strive to create an environment where our customers not only use our services and products but also fully trust them and feel great about them. We want our company to be not just an ordinary company, but a true love brand that wins the hearts and minds of all who meet us.

We place great emphasis on the quality of our products. We make efforts to show care for our employees and customers so that they know they are important to us. We encourage teamwork and open communication within the company.

Martin Piškanin and the company's view on trust

Ženy v HOPI

V spoločnosti HOPI Logistics sa zaväzujeme k zaisteniu rovnosti žien a mužov a k poskytovaniu rovných príležitostí pre všetkých. Ženy v našej organizácii dostávajú rovnaký priestor a príležitosti ako ich mužské náprotivky protějšky, čo ukazuje naše odhodlanie vytvárať vyvážené a inkluzívne pracovisko. Veríme v postavenie žien na všetkých úrovniach, uznávame ich neoceniteľný prínos k nášmu úspechu a podporujeme prostredie, kde sa môže dariť všetkým. Aktívne spolupracujeme s Business Woman Professional a ďalšími organizáciami na aktívnej správe spravodlivosti a rovnosti.

Kariéra

Staň sa súčasťou rodiny HOPI