Náš dopad

Sme hlboko odhodlaní znížiť našu ekologickú stopu. Zavádzame najmodernejšie udržateľné postupy a technológie a aktívne sa snažíme minimalizovať náš dopad na planétu. Táto oddanosť starostlivosti o životné prostredie je základom našej prevádzkovej filozofie a odráža našu zodpovednosť voči udržateľnej budúcnosti.

Tri kľúčové piliere dekarbonizácie

Naše úsilie o dekarbonizáciu je rozdelené do troch kľúčových oblastí, ktoré zodpovedajú našim obchodným jednotkám: Logistika, sklady a administratívne kancelárie. V roku 2022 sme začali počítať našu uhlíkovú stopu a ako východiskový rok pre budúce iniciatívy sme použili rok 2021.

Naším cieľom je znížiť emisie merané v CO2e na tkm o 10 % v roku 2025 v porovnaní s východiskovým rokom 2021.

Aby sme tento cieľ dosiahli, zaistíme dôsledné nakladanie kamiónov a plánovanie trás, aby sme znížili počet prázdnych kilometrov. Inšpirujeme aj našich subdodávateľov k zlepšeniu emisných noriem EURO. Plánujeme otestovať prvé nákladné vozidlo s nulovými emisiami v reálnej každodennej prevádzke.

Naším cieľom je znížiť emisie v rozsahu 1 a 2 o 10 % na meter štvorcový plochy našich skladov do roku 2025 v porovnaní s východiskovým rokom 2021.

V roku 2022 sme zaviedli rad riešení v oblasti obehového hospodárstva v skladoch. Okrem toho naďalej pracujeme s osvedčenými riešeniami pre opravy paliet EPAL.

Vytvárame iniciatívy a prevádzkové modely, ktoré:

od roku 2021-2022 vypočítať plnú uhlíkovú stopu.

Stanoviť ciele podľa zásad SBTI pre všetky dcérske spoločnosti.

Znížiť vplyv našich administratívnych budov na životné prostredie.

Povzbudzovať našich zamestnancov k väčšej proaktivite a ekologickému uvedomeniu.

ZELENŠIA LOGISTIKA

Sme si vedomí svojho podielu na emisiách z dopravy. Našim cieľom je znížiť celkovú spotrebu obnovou nášho vozového parku a riadnou údržbou našich vozidiel. V roku 2022 spĺňal vozový park spoločnosti HOPI CZ požiadavky normy EURO 6 z 95 %. Od minulého roka sa naša priemerná spotreba paliva na kilometer znížila o 2,95 %. Externý vozový park znížil svoju spotrebu na kilometer rovnako o 2,95 % ao 27,61 % na jeden prepravený kilogram, zatiaľ čo pri vozovom parku HOPI CZ došlo iba k miernemu nárastu spotreby paliva na jeden prepravený kilogram o 1,66 %. Celkové emisie CO2 vozového parku HOPI CZ sa znížili o 2,95 % a externého vozového parku o 2,83 %.

USILUJEME SA O ĎALŠIE ZNIŽOVANIE EMISIÍ, PRETO SME PRE BUDÚCE ZLEPŠENIE STANOVILI NOVÚ HODNOTU KPI CO2/TKM PODĽA METODIKY WTT. TOTO KPI BUDE POUŽITÉ TIEŽ V NAŠOM PLÁNE DEKARBONIZÁCIE.

CSR ZAPOJENIE

HOPI SK je hrdým partnerom tradičného slovenského folklórneho festivalu Jánošíkové dni. Spojenie s touto významnou kultúrnou udalosťou zdôrazňuje našu podporu slovenského folklórneho dedičstva a záväzok k jeho udržiavaniu a propagácii. Tešíme sa na spoločné oslavy bohatstva a krásy slovenského folklóru!