Náš dopad

Jsme pevně odhodláni snížit svou ekologickou stopu. Zavádíme nejmodernější udržitelné postupy a technologie a aktivně se snažíme minimalizovat svůj vliv na planetu. Péče o životní prostředí je základem naší operační filozofie a odráží naši odpovědnost vůči udržitelné budoucnosti.

Tři klíčové pilíře dekarbonizace

Naše úsilí o dekarbonizaci se zaměřuje na tři klíčové oblasti, které odpovídají našim obchodním jednotkám: logistika, sklady a kanceláře. V roce 2022 jsme začali sledovat naši uhlíkovou stopu, přičemž jako výchozí stav pro měření úspěšnosti našich aktivit jsme zvolili rok 2021.

Naším cílem je snížit emise měřené v CO2e na tkm o 10 % v roce 2025 v porovnání s výchozím rokem 2021.

Abychom tohoto cíle dosáhli, zajistíme důsledné nakládání kamionů a plánování tras, abychom snížili počet prázdných kilometrů. Inspirujeme i naše subdodavatele ke zlepšení emisních norem EURO. Plánujeme otestovat první nákladní vůz s nulovými emisemi v reálném každodenním provozu.

​ Překlad hlasem 387 / 5 000 Výsledky překladu Výsledek překladu Naším cílem je snížit emise v rozsahu 1 a 2 o 10 % na metr čtvereční plochy našich skladů do roku 2025 v porovnání s výchozím rokem 2021.

Experimentujeme s nahrazením jednorázových plastů bioroztoky.

V roce 2022 jsme zavedli řadu řešení v oblasti oběhového hospodářství ve skladech. Kromě toho nadále pracujeme s osvědčenými řešeními pro opravy palet EPAL.

vypočítají uhlíkovou stopu z let 2021–2022 a dále,

stanoví cíle podle zásad SBTi (Science Based Targets initiative),

sníží vliv našich administrativních budov na životní prostředí,

inspirují naše zaměstnance k větší ekologické aktivitě a uvědomělosti.

ZELENĚJŠÍ LOGISTIKA

Jsme si vědomi svého podílu na emisích z dopravy. Naším cílem je snížit celkovou spotřebu obnovou našeho vozového parku a řádnou údržbou našich vozů. V roce 2022 splňoval vozový park společnosti HOPI CZ požadavky normy EURO 6 z 95 %. Od loňského roku se naše průměrná spotřeba paliva na kilometr snížila o 2,95 %. Externí vozový park snížil svou spotřebu na kilometr rovněž o 2,95 % ao 27,61 % na jeden přepravený kilogram, zatímco u vozového parku HOPI CZ došlo pouze k mírnému nárůstu spotřeby paliva na jeden přepravený kilogram o 1,66 %. Celkové emise CO2 vozového parku HOPI CZ se snížily o 2,95 % a externího vozového parku o 2,83 %.

USILUJEME O DALŠÍ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ, PROTO JSME PRO BUDOUCÍ ZLEPŠENÍ STANOVILI NOVOU HODNOTU KPI CO2/TKM PODLE METODIKY WTT. TOTO KPI BUDE POUŽITO TAKÉ V NAŠEM PLÁNU DEKARBONIZACE.

NAŠE ÚSPĚCHY V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (SKLADY)

Naše portfolio skladů CZ, které se skládá ze 6 skladů ve 4 lokalitách, je příkladem našeho trvalého závazku k ekologické udržitelnosti. V tomto portfoliu s celkovou skladovací plochou více než 160 000 m2, z čehož více než 34 600 m2 tvoří chlazené nebo mražené sklady, jsme dosáhli snížení emisí CO2 o 13,18 % n oproti roku 2021. Díky strategickému umístění našich skladů jsme schopni optimalizaci a snížení emisí.

CSR ZAPOJENÍ

Společnost HOPI zřídila v Senohrabech ubytovací zařízení pro své ukrajinské kolegy, kteří nastoupili v rámci programu pro kvalifikované zaměstnance. Toto zařízení nabízí nejen bezpečné bydlení, ale jeho cílem je také poskytnout vřelé, rodinné prostředí. Tato snaha je obzvláště smysluplná vzhledem k nedávným výzvám, kterým tito kolegové čelili.
Aktivní organizací návštěv a pobytů pro své rodinné příslušníky Hopi zdůrazňuje svůj přístup zaměřený na lidi. To pomáhá zajistit, aby tito zaměstnanci našli v novém prostředí pocit normality a emocionální podporu, a to za spolupráce a podpory starosty města Senohraby.
Jako projev solidarity s našimi ukrajinskými kolegy, kterým HOPI pomohla při jejich přesunu do České republiky v důsledku vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu na začátku roku 2022, jsme uspořádali speciální vánoční koncert. Tato akce nebyla jen oslavou, ale hlubokým potvrzením jejich místa v rodině HOPI, které ukázalo naši neochvějnou podporu v těchto těžkých časech.

Jízda králů ve Vlčnově

Hopi je jedním z generálních partnerů Jízdy králů ve Vlčnově, tradiční akce uznané UNESCO, která je součástí svatodušních tradic. Slavnostní průvod, při kterém skupina mladých mužů přechází na ozdobených koních vesnicí. Vedou je zpěváci, mladý král s růží v ústech a pážata v ženských krojích, za nimi jedou další jezdci v mužských krojích. Zastavují se, aby přednesli žertovné říkanky, a diváci mohou dávat příspěvky. K tradicím této akce patří: výroba koňských ozdob, slavnostní oděv mladých dívek a žen, který se předává z generace na generaci.