Nasz wpływ

Jesteśmy zdeterminowani, by zmniejszyć nasz ślad ekologiczny. Wdrażamy najnowocześniejsze zrównoważone praktyki i technologie, aktywnie działając na rzecz zminimalizowania naszego wpływu na planetę. Ochrona środowiska jest podstawą naszej filozofii działania i odzwierciedla naszą odpowiedzialność za zrównoważoną przyszłość.

Trzy podstawowe filary dekarbonizacji

Nasze wysiłki na rzecz dekarbonizacji są podzielone na trzy kluczowe obszary odpowiadające jednostkom biznesowym: logistyka, magazyny i biura. W 2022 r. rozpoczęliśmy obliczanie naszego śladu węglowego, wykorzystując rok 2021 jako okres wyjściowy dla oceny powodzenia naszych działań.

Naszym celem jest zmniejszenie emisji mierzonych w CO2e/tkm w 2025 r. o 10% w porównaniu z poziomem wyjściowym z 2021 r.

Aby osiągnąć ten cel, zapewnimy rygorystyczny załadunek ciężarówek i planowanie tras w celu zmniejszenia liczby pustych kilometrów.

Inspirujemy również naszych podwykonawców do poprawy standardów emisji EURO.

Planujemy przetestować pierwszą ciężarówkę o zerowej emisji w codziennych operacjach.

Naszym celem jest zmniejszenie emisji w zakresie 1 i 2 liczonych na metr kwadratowy powierzchni magazynu o 10% w 2025 roku w porównaniu z poziomem wyjściowym z 2021 roku.

Podejmujemy próby zastępowania jednorazowych tworzyw sztucznych przez bio-rozwiązania

W 2022 roku wprowadziliśmy w magazynach liczne rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz tego nadal pracujemy w oparciu o sprawdzone rozwiązania w zakresie naprawy palet EPAL.

Obecnie tworzymy inicjatywy i modele operacyjne, które będą:

obliczać ślad węglowy w latach 2021–2022 i później,

wyznaczyć cele zgodnie z zasadami SBTI dla wszystkich spółek zależnych,

zmniejszać wpływ naszych budynków administracyjnych na środowisko,

zachęcać naszych pracowników do większej aktywności i świadomości ekologicznej.

BARDZIEJ EKOLOGICZNA LOGISTYKA

W HOPI jesteśmy świadomi naszego wkładu w emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych przez transport. Naszym celem jest zmniejszenie całkowitego zużycia energii poprzez odnowienie naszej floty i właściwą konserwację naszych pojazdów. W 2022 roku flota HOPI CZ spełniała w 95% wymogi normy EURO 6. Od ubiegłego roku nasze średnie zużycie paliwa na kilometr spadło o 2,95%. Flota zewnętrzna zmniejszyła zużycie paliwa na kilometr również o 2,95% i o 27,61% na przewożony kilogram, podczas gdy flota HOPI CZ odnotowała jedynie niewielki wzrost zużycia paliwa na przewożony kilogram wynoszący 1,66%. Całkowita emisja CO2 floty HOPI CZ spadła o 2,95%, a floty zewnętrznej o 2,83%.

DĄŻYMY DO DALSZEJ REDUKCJI EMISJI. W ZWIĄZKU Z TYM W CELU REALIZACJI KOLEJNYCH ULEPSZEŃ USTALILIŚMY NOWY WSKAŹNIK KPI LICZONY W CO2/TKM ZGODNIE Z METODOLOGIĄ WTT. TEN WSKAŹNIK KPI BĘDZIE RÓWNIEŻ WYKORZYSTYWANY W NASZYM PLANIE DEKARBONIZACJI.

NASZE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (MAGAZYNY)

Nasze portfolio magazynów w Czechach, składające się z 6 magazynów w 4 lokalizacjach, stanowi przykład stałego zaangażowania w zrównoważony rozwój. W tym portfolio o łącznej powierzchni magazynowej ponad 160 000 m2, z czego ponad 34 600 m2 to magazyny chłodnicze i mroźnicze, osiągnęliśmy redukcję emisji CO2 o 13,18% w porównaniu do 2021 roku.

Dzięki strategicznej lokalizacji naszych magazynów jesteśmy w stanie stworzyć warunki do optymalizacji i redukcji emisji.